Ceremonie ślubne

Niezależnie od tego, czy ślubnym kobiercem staje się potężna katedra, plaża, stary maleńki kościół, czy leśna polana, słowa przysięgi mają tak samo wielką moc. Podczas tej najważniejszej dla przyszłych małżonków chwili. Dyskretnym okiem aparatu staram się uchwycić wzruszenie towarzyszące Młodym, jak i wszystko, co dzieje się wtedy wokół nich. Ciekawskie, roześmiane dzieci, pochlipującą w drugim rzędzie ciocię czy słońce, które przez moment cudownie oświetliło twarze zgromadzonych.
pl_PLPL