Ballet around the Rock – 2022

„Ballet around the rock”
Last year we started the photography project „Ballet around the rock”. The project will end with an exhibition in October at the Bad Kreuznach Tourist Center and the publication of the calendar for 2023. The project combines the beauty of ballet and contemporary dance, which is presented by members of Corinny’s studio, and the beauty of the countryside around Bad Munster am Stein. The town is situated between the massive rocks of Rotenfels and Rheingrafenstein on the river Nahe.studio: www.tanzhologie-studio.de/

W zeszłym roku zaczęliśmy projekt fotograficzny „Ballet around the rock”. Projekt kończy się wystawą w Centrum Kultury w Bad Kreuznach i publikacją kalendarza 2023.
Projekt łączy piękno baletu i tańca współczesnego, który prezentowany jest przez członków studia Corinny oraz piękno krajobrazów okolicy Bad Munster am Stein. Miasteczko to położone jest pomiędzy masywnymi skałami Rotenfels i Rheingrafenstein nad rzeką Nahe.

pl_PLPL