Corinna Janson – Studio – The decisive moment ( Decydujący moment)

To już kolejny raz kiedy fotografuje tancerzy w studio Corinny Janson w Bad Kreuznach w Niemczech. Nasz wspólny projekt idzie do przodu.  Moja impresja w tym roku to szukanie (idąc za myślą fotografa Cartier Bressona) : „decydującego momentu”. Każdy ruch ma swój koniec , gdzieś gdzie osiąga swój max a potem nagle zaczyna się zwijać. Złapać ten moment to zawsze duże wyzwanie.  W balecie i ogólnie w tańcu  jest to szczególnie widoczne, jak wdech i wydech i ten moment pomiędzy..

This is  another time when I take pictures of dancers at Corinna Janson’s studio in Bad Kreuznach. Our cooperation is going forward. My main impression in this year is looking  (following the idea of photographer Cartier Bresson) for: „the decisive moment”. Every move has its end, somewhere where it reaches its max and then suddenly begins to minimize. Catching this moment is always a big challenge. In ballet and in general in dance it is especially visible, like inhaling and exhaling and this moment between …

 

 

Tanzwerkstatt 2018 – Bad Kreuznach – Germany – 10.11.2018 – Generetions

Kolejny rok, w którym miałem przyjemność uczestniczyć w pokazie studia tańca Corinny Janson – Tazwerkstatt 2018. W tym roku motywem przewodnim było ” Generetions” – Pokolenia. Prawie 150 tancerzy na scenie w każdym wieku,wiele wiele pięknych kadrów.. Osobiście najbardziej poruszające dla mnie były etiudy matki i córki : intymne, bliskie , pełne zaufania, prawdziwe, mocne !

Another year in which I had the pleasure to participate in the dance studio show of Corinna Janson – Tazwerkstatt 2018. This year’s theme was „Generetions” Almost 150 dancers on stage at any age, many many beautiful frames .. Personally the most touching for me were the etudes of mother and daughter: intimate, close, full of trust, real, strong!

 

 

ciąg dalszy zdjęć ze studia 😉

 

 

 

 

 

 

 

pl_PLPL